RECHTSGEBIEDEN

Civiel Recht

Naast preventief advies en consultancy leggen wij de nadruk op bemiddeling als een veelal efficiënte en effectieve stap tot oplossing van conflicten. Wij voeren gerechtelijke en buitengerechtelijke civiele procedures volgens het Braziliaanse Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waaronder bijvoorbeeld: onrechtmatige daad, herziening en beëindiging van contracten, waaronder ook huurovereenkomsten, erfrecht, consumentenrecht en incasso.

Familierecht

Naast preventief advies, vertegenwoordigt NN Advogados Associados haar cliënten in gerechtelijke en buitengerechtelijke echtscheidingszaken, het verkrijgen en aanbieden van alimentatie, voogdij, ouderlijk gezag, bezoekrecht en adoptie, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Kinderrechten

Door middel van onze gespecialiseerde en ervaren advocaten op dit gebied, vertegenwoordigt NN Advogados Associados haar cliënten onder andere conform de progressieve Braziliaanse Jeugdwet uit 1990. Wij vertegenwoordigen 12 t/m 17-jarigen beschuldigd van het plegen van delicten, en vertegenwoorden cliënten in zaken met betrekking tot voogdij, ouderlijk gezag, bezoekrecht en adoptie, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Strafrecht

Op het gebied van strafrecht biedt NN Advogados Associados niet alleen gespecialiseerde juridische rechtsbijstand aan voor degenen die strafrechtelijke vervolgd (dreigen te) worden, maar tevens voor de slachtoffers van misdrijven als officiële assistent van het Openbaar Ministerie en kan het een strafproces starten in in die speciale gevallen waarin de wet vereist dat het slachtoffer het strafrechtelijk initiatief neemt.

Ondernemingsrecht

Net als op het gebied van het internationaal recht biedt NN Advogados Associados advies, consultancy en rechtsbijstand aan op het gebied van ondernemingsrecht, met betrekking tot het starten en structureren van een bedrijf of bedrijfsactviteiten, management-beheer, overeenkomsten met handelsagenten, due diligence, compliance en vastgoedbeleggingen.

Arbeidsrecht

NN Advogados Associados vertegenwoordigt haar cliënten ook op het afgebakende gebied van het Braziliaanse arbeidsrecht, zowel preventief als in arbeidsconlicten voor het Arbeidstribunaal.

Administratief Recht en NGO’s

NN Advogados Associados voorziet ook in juridisch advies, consultancy en rechtsbijstand aan NGO´s, ook voor wat betreft samenwerking tussen de overheid en niet-gouvernementele organisaties (Wet 13.019/2014).