Overseas Assistance

  • ASSISTÊNCIA AO ESTRANGEIRO – RECHTSHULP AAN BUITENLANDERS
  • Onafhankelijk van het antwoord op de vraag of buitenlanders zich in Brazilië of in het buitenland bevinden, biedt NN Advogados Associados juridisch advies, consultancy en rechtsbijstand aan op het gebied van civiel recht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, strafrecht en familie- en jeugdrecht indien de Braziliaanse rechter bevoegd is of zich bevoegd heeft verklaard.
  • Voor buitenlandse bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en particulieren bieden wij juridisch advies, consultancy en rechtsbijstand bij het opzetten en structureren van een bedrijf, organisatie of actviteiten, management-beheer, due diligence en compliance.
  • Wij bieden gespecialiseerd advies inzake onroerend goed transacties en huurcontracten in Brazilië.
  • NN Advogados Associados vertegenwoordigt zowel Brazilianen als buitenlanders in Brazilië en in het buitenland inzake de homologatie van buitenlandse vonnissen of inschrijving van buitenlandse notariële akten voor gebruik in Brazilië.
  • Wij vertegenwoordigen buitenlanders die geconfronteerd (dreigen te) worden met strafrechtelijke vervolging in Brazilie en aan degenen die het slachtoffer zijn geworden van misdrijven.
  • In dezelfde lijn bieden wij gespecialiseerde juridische vertegenwoordiging aan in zaken met betrekking tot het Haags Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, zowel naar Brazilië als naar het buitenland.
  • We bieden ook juridische bijstand aan en verdedigen buitenlanders tegen uitzetting en uitlevering, en voor het verkrijgen van tijdelijke of permanente verblijfsvergunning en in gevallen van naturalisatie.