Werkwijze

a) Breed en pro-actief juridisch advies, consultancy en rechtsbijstand
b) Vloeiende communicatie in het Portugees, Engels, Nederlands en Spaans;
c) Op maat gemaakte en gespecialiseerde aanpak, waarbij het probleem, al dan niet grensoverschrijdend van aard, vanuit een breed, holistisch perspectief wordt benaderd, rekening houdend met de wensen van de cliënt;
d) Grondige analyse van de mogelijke juridische strategieën;
e) Transparante en zorgvuldige informatieverstrekking en financiële verslaglegging;
f) Begrip en vermogen om te werken met culturele verschillen;
g) Een hoog gekalificeerd en gespecialiseerd juridisch team met academische kennis en internationale ervaring opgedaan in verschillende landen;
h) Flexibele facturering en betalingsafspraken.